- - Reprezentatívny príklad : Príklad poskytnutia pôžičky : Celková výška a mena úveru (S) 5000e, úroková sadzba (i) 14,90% p.a.,výška mesačnej splátky (AK) 115,80e. počet splátok (n) 60 mesiacov. Celková čiastka k úhrade 6948,00e . RPMN (x) 14,90%.
- Maximálna RPMN (Najvyššia prípustná výška odplaty ) : 18,72% platná do 31.07.2017