- Reprezentatívny príklad : Príklad poskytnutia pôžičky : Celková výška a mena úveru (S) 5000e, úroková sadzba (i) 14,90% p.a.,výška mesačnej splátky (AK) 102,94e. počet splátok (n) 72 mesiacov. Celková čiastka k úhrade 7411,68e . RPMN (x) 14,90%.
- doba splácanie od 1 do 9 rokov
- Maximálna RPMN (Najvyššia prípustná výška odplaty ) : 18,72% do 28.02.2017