- Reprezentatívny príklad : Príklad poskytnutia pôžičky : Celková výška a mena úveru (S) 5000e, úroková sadzba (i) 12,90% p.a.,výška mesačnej splátky (AK) 111,32e. počet splátok (n) 60 mesiacov. Celková čiastka k úhrade 6679,20e . RPMN (x) 12,90%. - Maximálna RPMN (Najvyššia prípustná výška odplaty ) : 25,62% platná do 31.10.2017