- od 400e do 10 000e
- doba splácania : od 1 do 8 rokov
- bez zabezpečenia, bez ručiteľa
- bez poplatkov za vybavenie pôžičky
- vek od 18 do 74 rokov
- občan SR alebo zahraničný občan s trvalým pobytom na území SR
- žiadateľ o pôžičku nesmie mať exekúcie, záznam v bankovom registri a ani splátky v omeškaní 

Stačí vyplniť ON-LINE FORMULÁR vypísať výšku pôžičky , dobu splácania a my  Vás budeme kontaktovať. 

Pôžičku poskytujeme:
- zamestnaným klientom po skúšobnej dobe
- živnostníkom
- starobným a výsluhovým dôchodcom

Potrebné doklady :
- doklad totožnosti
- doklad potvrdzujúci príjem
- výpis z účtu